Fjellvettreglene

Husker du fjellvettreglene?
I Lofoten kan det bli røft vær, både på
sommertid og på vinterstid. Husk at det
alltid er lov til å snu hvis du føler deg usikker
på dagens tur. Fjellene går ingen steder.

Fjellvettreglene

Husker du fjellvettreglene?
I Lofoten kan det bli røft vær, både på
sommertid og på vinterstid. Husk at det
alltid er lov til å snu hvis du føler deg usikker
på dagens tur. Fjellene går ingen steder.

Fjellvettreglene

Husker du fjellvettreglene?
I Lofoten kan det bli røft vær, både på sommertid og på vinterstid. Husk at det alltid er lov til å snu hvis du føler deg usikker på dagens tur. Fjellene går ingen steder.

Fjellvettreglene

1

Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2

Tilpass turen etter evne og forhold.

3

Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4

Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

5

Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

6

Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

7

Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

8

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

9

Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Gå på ut.no for å lese mer om fjellvettreglene.

Følg oss

© Lofoten Rangers 2022

lofotenrangers.no

Vårt mål

Vi i Lofoten Rangers ønsker å øke bevisstheten rundt de reglene som finnes for camping og ferdsel i naturen. Vi bryr oss. Gjør du?