Lofotvettreglene

Lofotvettreglene ble til gjennom et samarbeid
mellom ulike aktører i Lofotregionen.
Reglene er en påminnelse til Lofotens besøkende og
beboere om å ta bedre vare på naturen, slik at
Lofoten blir en god opplevelse for alle.
Gjør så godt du kan og bli med på dugnaden!

Lofotvettreglene

Lofotvettreglene ble til gjennom et samarbeid
mellom ulike aktører i Lofotregionen.
Reglene er en påminnelse til Lofotens besøkende og
beboere om å ta bedre vare på naturen, slik at
Lofoten blir en god opplevelse for alle.

Gjør så godt du kan og bli med på dugnaden!

Lofotvettreglene

Lofotvettreglene ble til gjennom et samarbeid mellom ulike aktører i Lofotregionen. Reglene er en påminnelse til Lofotens besøkende og beboere om å ta bedre vare på naturen, slik at Lofoten blir en god opplevelse for alle. Gjør så godt du kan og bli med på dugnaden!

Lofotvettreglene

1

Bruk tilrettelagte områder for camping

2

Sett ingen spor

Unngå å sette merker i naturen som varder, teltringer og lignende. La dem som kommer etter deg få en like fin opplevelse som deg.

3

Følg stien og unngå at nye stier etableres

4

Kast avfallet i søppelbøtta

Er du i et område der dette ikke finnes, må du selv ta med avfallet til egnet mottak.

5

Bruk etablerte toaletter

Om så ikke er mulig, gjør ditt i sjøen, eller grav et hull i bakken. Unngå bruk av våtservietter grunnet lang nedbrytningstid.

6

Respekter privat eiendom

Det er ikke tillatt å telte i utmark nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Telting på innmark er kun etter avtale med grunneier.

7

Vis hensyn i trafikken

Veiene i Lofoten er smale, og det er mange brukere. Hold god avstand ved forbikjørsel av syklister, og vær særlig oppmerksom på syklister i tunellene.

8

Bålforbud

I sommerhalvåret er det generelt forbud mot bålbrenning og bruk av åpen ild. Bruk etablerte bålplasser og forviss deg om at det ikke er risiko for brann.

9

Vis respekt for dyr og dyreliv

Unngå unødig forstyrrelse. Husk båndtvang for hunder.

10

I din og miljøets interesse,

anbefaler vi organiserte aktiviteter i regi av turoperatørene. Du finner en oversikt over disse på www.lofoten.info.

Følg oss

© Lofoten Rangers 2022

lofotenrangers.no

Vårt mål

Vi i Lofoten Rangers ønsker å øke bevisstheten rundt de reglene som finnes for camping og ferdsel i naturen. Vi bryr oss. Gjør du?